12 05, 2021

Μίξη εικόνων

2021-06-23T08:45:46+03:00

Θέμα: Μίξη Εικόνων (Mixing Layers) Εργαλεία: Photoshop Χρόνος Προετοιμασίας*: 2 διδακτικές ώρες *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους ...

Μίξη εικόνων2021-06-23T08:45:46+03:00
12 05, 2021

Πέρα απ’ τα όρια

2022-11-21T13:15:26+03:00

ΘΕΜΑ: Πέρα Από τα Όρια ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Photoshop ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ *: 2 διδακτικές ώρες *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε ...

Πέρα απ’ τα όρια2022-11-21T13:15:26+03:00
12 05, 2021

Κολάζ Εικόνων

2022-11-22T10:03:10+03:00

ΘΕΜΑ: Κολάζ Εικόνων ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Photoshop ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ *: 2 διδακτικές ώρες *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους μαθητές ...

Κολάζ Εικόνων2022-11-22T10:03:10+03:00
12 05, 2021

το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ

2022-11-22T10:03:41+03:00

ΘΕΜΑ: Κολάζ Εικόνων ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Photoshop ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ *: 2 διδακτικές ώρες *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους μαθητές ...

το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ2022-11-22T10:03:41+03:00
Go to Top