12 05, 2021

Διάφορες Παρουσιάσεις

2021-06-23T08:50:23+03:00

ΘΕΜΑ: Παρουσιάσεις στο PowerPoint ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Micrοsoft Office PowerPoint ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ *: Ποικίλει *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο ...

Διάφορες Παρουσιάσεις2021-06-23T08:50:23+03:00
12 05, 2021

Εγχειρίδια Προγραμμάτων

2021-06-23T08:51:00+03:00

ΘΕΜΑ: Εγχειρίδια Δωρεάν Προγραμμάτων ΕΡΓΑΛΕΙΑ: YouTube, Screenr ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ *: 3 διδακτικές ώρες *Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται ...

Εγχειρίδια Προγραμμάτων2021-06-23T08:51:00+03:00
Go to Top