Βλαβερό Λογισμικό

2021-06-23T08:41:45+03:00

Με τον όρο βλαβερό λογισμικό αναφερόμαστε σε λογισμικό και σε προγράμματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: