Πού είναι ο Κάδος Ανακύκλωσης;

2021-05-25T12:25:50+03:00

Εάν κάνετε δεξί κλικ στον Κάδο Ανακύκλωσης στην Επιφάνεια εργασίας των Vista, σας δίνεται η δυνατότητα να τον διαγράψετε. Το αποτέλεσμα είναι πως ...